تجهیزات آتش نشانی

تجهیزات آتش نشانی

آچار کوبلینگ و هیدرانت

آچار کوبلینگ و هیدرانت

انبر مارگیر ایرانی

انبر مارگیر ایرانی

انبر مارگیر برزیلی

انبر مارگیر برزیلی

قایق نجات لالیزاس 8 نفره

قایق نجات لالیزاس 8 نفره

فوگ نازل برنجی فایرکسی

فوگ نازل برنجی فایرکسی

فن توربکس و تخلیه دود

فن توربکس و تخلیه دود

دو راهی آب شیردار و بدون شیر

دو راهی آب شیردار و بدون شیر

فن تخلیه دود بنزینی LEADER

فن تخلیه دود بنزینی LEADER

هواكشهاي تخليه دود ضد جرقه

هواكشهاي تخليه دود ضد جرقه

RAMFAN EFI120XX

RAMFAN EFI120XX

RAMFAN EFI150XX

RAMFAN EFI150XX

اینداکتور Z4 AWG

اینداکتور Z4 AWG

اینداکتور استیل مارمارا Z4

اینداکتور استیل مارمارا Z4

پرده آب آتش نشانی روزنباور

پرده آب آتش نشانی روزنباور

توربکس و مینی توربکس

توربکس و مینی توربکس

تریلر مانیتور با مخزن کف

تریلر مانیتور با مخزن کف

موبایل فوم - کف ساز متحرک

موبایل فوم - کف ساز متحرک

کوپلینگ – سیم پیچی شیلنگ

کوپلینگ – سیم پیچی شیلنگ

فوم - کف آتش نشانی AFFF

فوم - کف آتش نشانی AFFF

سه راهی آب شیردار و بدون شیر

سه راهی آب شیردار و بدون شیر

نازل آتش نشانی تفنگی دلتا

نازل آتش نشانی تفنگی دلتا

توربو نازل ایرانی مرسده

توربو نازل ایرانی مرسده

 کوپلینگ آتش نشانی استورز

کوپلینگ آتش نشانی استورز

کوپلینگ برنجی BS

کوپلینگ برنجی BS

نازل كف ساز كم توسعه AWG

نازل كف ساز كم توسعه AWG

نازل كف ساز میان توسعه AWG

نازل كف ساز میان توسعه AWG

نازل جت اسپری مارمارا

نازل جت اسپری مارمارا

نازل کفساز  800 استیل مارمارا

نازل کفساز 800 استیل مارمارا

نازل سه حالته آلومینیومی آریا

نازل سه حالته آلومینیومی آریا

شیر هیدرانت ایستاده خیابانی

شیر هیدرانت ایستاده خیابانی