تجهیزات آتش نشانی
فوم - کف آتش نشانی AFFF

فوم - کف آتش نشانی AFFF

توضیحات محصول

فوم آتش نشانی A3Fیک کف آتش نشانی خاصی می باشد که در آتش های ایجاد شده توسط مایعات قابل اشتعال، مثل الکل ها، هیدروکربن های اکسیژنه، مونومور ها و دیگر حلال های آلی، بکار برده میشود. مشخصه منحصر به فرد آن بخاطر تشکیل یک پوشش مقاوم و انعطاف پذیر هنگام تماس با سطح مایع در حال اشتعال می باشد.
مشخصات کلی کف AFFF
عنوان مقدار / ویژگی
شکل ظاهری مایع
رنگ زرد روشن
دانسیته (gr/cc) در 20 درجه سانتیگراد 1.05 ± 0.02
pH در دمای 20 درجه سانتیگراد 7±1
ویسکوزیته در دمای 20 درجه سانتیگراد 12 ± 5
نقطه انجماد (درجه سانتیگراد) -7 تا -12
گستردگی 8 - 12
توجه: مشخصات فوق الذکر بر اساس درخواست مشتری قابل تغییر می باشد

کف، فوم، کف AFFF، کف A3F، کف آتش نشانی، A3F، AFFF

به کانال تلگرام ابزار ایمنی بپیوندید
telegram.me/firefightting
مـــشــاوره رایـــگــان
بـا مـا تـماس بـگیریـد
0919 380 34 37