تجهیزات آتش نشانی
دو راهی آب شیردار و بدون شیر(اتصالات تبدیل 1 به 2 آتش نشانی) پوک فرانسه

دو راهی آب شیردار و بدون شیر(اتصالات تبدیل 1 به 2 آتش نشانی) پوک فرانسه

توضیحات محصول

اتصالات تقسیم آب پوک فرانسه جهت افزایش خروجی هاب آب در آتش نشانی بکار می رود.
دوراهی آب (1 به 2) پوک فرانسه به صورت شیردار و بدون شیر با اتصالات آلمانی و استورز به کار می رود.
دو راهی پوک فرانسه با یک ورودی و دو خروجی، آب را به دو راه تقسیم می کند.

تقسیم آب، دوراهی پوک، دوراهی آتش نشانی، سیامی، دوراهی شیردار، پوک

به کانال تلگرام ابزار ایمنی بپیوندید
telegram.me/firefightting
مـــشــاوره رایـــگــان
بـا مـا تـماس بـگیریـد
0919 380 34 37