تجهیزات آتش نشانی
اینداکتور - تناسب ساز کف آتش نشانی AWG INDUCTOR

اینداکتور - تناسب ساز کف آتش نشانی AWG INDUCTOR

توضیحات محصول

اینداکتور دستگاهی است که آب را با کف غلیظ به نسبت 3% تا 9% کف و بقیه آب، مخلوط میکند و کف رقیق شده تولید می کند.سه مدل اینداکتور تولید می شود:
۱) اینداکتور جوار پمپی
۲) اینداکتور بین مسیر
۳) اینداکتور جوار سر لوله
که مدل بین مسیر پرکاربردترین مدل هاست. اینداکتور بین مسیر، بین مخزن آب و کف قرار می گیرد.
اینداکتور بین مسیر ایرانی، CVZ ترکیه و AWG آلمان موجود می باشد.

اینداکتور٬ اینداکتور AWG٬اینداکتور CVZ٬ تناسب ساز کف٬ رقیق ساز کف٬ کفساز

به کانال تلگرام ابزار ایمنی بپیوندید
telegram.me/firefightting
مـــشــاوره رایـــگــان
بـا مـا تـماس بـگیریـد
0919 380 34 37